Dotacje z UE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BOROWCZYK Joanna Borowczyk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Efektem projektu jest poprawa płynności przedsiębiorstwa w okresie pandemii.
Wartość projektu: 206 660,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 206 660,16 zł.

Theme: Overlay by Kaira