Przetwarzanie odpadów

Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości regranulatu powstałego z odpadów z tworzyw sztucznych.

Od 2014 roku prowadzimy działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Specjalizujemy się w produkcji regranulatu LDPE  z tworzyw sztucznych, z którego nasi odbiorcy produkują np.  worki na śmieci.

☑ Posiadamy wymagane prawem zezwolenia/decyzje na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

W przypadku większych ilości zapewniamy własny transport.
Wystawiamy dokument potwierdzający odzysk.

Zapewniamy stałą i rzetelną współpracę, a także systematyczny odbiór przekazanych nam odpadów.

☑ Sprawdź nas w rejestrze BDO (numer rejestrowy: 000011194)

Poszukujemy firm, do stałej współpracy. Jesteśmy zainteresowani zakupem folii poużytkowych i poprodukcyjnych PE LDPE.

granulat słomka
granulat agrostretch
granulat kolor

Znajdź nas na:

Theme: Overlay by Kaira